Khách sạn Le Meridien , Quận 1, Tp.HCM.

Khách sạn Le Meridien , Quận 1, Tp.HCM.

Tư vấn, thiết kế, cung cấp giải pháp và thi công làm giảm tiếng ồn tầng thiết bị.

 

 

Khách sạn Le Meridien , Quận 1, Tp.HCM.

Khách sạn Le Meridien , Quận 1, Tp.HCM.

Khách sạn Le Meridien , Quận 1, Tp.HCM.