Trường Quốc Tế Mỹ AIS

Trường Quốc Tế Mỹ AIS

- Tư vấn thiết kế và thi công điều chỉnh trang âm cho các phòng thi đấu đa năng. Phòng thể thao, Phòng học
- Đo tiếng ồn, L10, L90, Leq - Đo tiếng vang RT60

 

Trường Quốc Tế Mỹ AISTrường Quốc Tế Mỹ AIS