Cung thi đấu Tiên Sơn - Đà Nẵng

Cung thi đấu Tiên Sơn - Đà Nẵng

Tư vấn - thiết kế, cung cấp vật tư thi công trang âm toàn bộ công trình NTĐ Tiên Sơn phục vụ cho Gala APEC 2017

 

Cung thi đấu Tiên Sơn - Đà Nẵng

Cung thi đấu Tiên Sơn - Đà Nẵng

Cung thi đấu Tiên Sơn - Đà Nẵng