Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP.HCM, Q.3.

Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP.HCM, Q.3.

- Tư vấn - thiết kế Acoustic

- Cung cấp vật liệu và thi công hệ thống trang âm cho khu vực hội trường.

 

 

Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP.HCM, Q.3.

Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP.HCM, Q.3.

Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP.HCM, Q.3.