Trường Quốc Tế LIÊN HỢP QUỐC UNIS tại Hà Nội

Trường Quốc Tế LIÊN HỢP QUỐC UNIS tại Hà Nội

- Thiết kế và cung cấp vật tư thi công trang âm phòng thi đấu đa năng.
- Đo tiếng ồn, L10, L90, Leq - Đo tiếng vang RT60

 

Trường Quốc Tế LIÊN HỢP QUỐC UNIS tại Hà Nội

Trường Quốc Tế LIÊN HỢP QUỐC UNIS tại Hà Nội