Trung tâm Hội Nghị - Tiệc Cưới HERA PALACE – Vũng Tàu

Trung tâm Hội Nghị - Tiệc Cưới HERA PALACE – Vũng Tàu
  • Tư vấn thiết kế, cung cấp và thi công hệ thống trang âm cho toàn bộ công trình.
  • Tư vấn thiết kế, cung cấp thi công hệ thống ánh sáng âm thanh biểu diễn chuyên nghiệp
 

Trung tâm Hội Nghị - Tiệc Cưới HERA PALACE – Vũng Tàu

Trung tâm Hội Nghị - Tiệc Cưới HERA PALACE – Vũng Tàu

Trung tâm Hội Nghị - Tiệc Cưới HERA PALACE – Vũng Tàu