Cụm rạp chiếu phim Cinestar, Q.1, TP.HCM

Cụm rạp chiếu phim Cinestar, Q.1, TP.HCM

  vấn - thiết kế, thi công cách âm trang âm cho các cụm rạp chiếu phim thuộc Cinestar

 

 

Cụm rạp chiếu phim Cinestar, Q.1, TP.HCM

Cụm rạp chiếu phim Cinestar, Q.1, TP.HCM

Cụm rạp chiếu phim Cinestar, Q.1, TP.HCM