SOUL Complex - Q.3, Tp.HCM

SOUL Complex - Q.3,  Tp.HCM

- Thiết kế thi công cách âm & trang âm SOUL Complex

- Đo tiếng vang RT60

 

SOUL Complex - Q.3,  Tp.HCM

SOUL Complex - Q.3,  Tp.HCM