Nhà thi đấu mới Phan Đình Phùng, Q3, Tp.HCM

Nhà thi đấu mới Phan Đình Phùng, Q3, Tp.HCM

vấn thiết kế trang âm toàn bộ công trình

 

Nhà thi đấu mới Phan Đình Phùng, Q3, Tp.HCM

Nhà thi đấu mới Phan Đình Phùng, Q3, Tp.HCM