HB Acoustic hân hạnh tiếp tục tài trợ Caravan thiện nguyện 2030 lần thứ 15

HB Acoustic hân hạnh tiếp tục tài trợ Caravan thiện nguyện 2030 lần thứ 15

Caravan thiện nghiện 2030 là một hoạt động thường niên của CLB Doanh nhân Sài Gòn từ nhiều năm qua.

HB Acoustic hân hạnh tiếp tục tài trợ Caravan thiện nguyện 2030 lần thứ 15

Chương trình kết hợp Caravan thiện nguyện lần thứ 15 và Caravan thư viện lần thứ 11 năm 2020 mang tên "Cung đường huyền thoại" dự kiến sẽ xuất phát từ Thành Phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang (Khánh Hòa) - Bình Định - Măng Đen (Kon Tum) - Buôn Mê Thuộc (Đak Lak) - TP Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian dự kiến từ 05/08/2020 đến 09/08/2020

Chương trình sẽ có hoạt động thiện nguyện tại huyện Phù Cát ( Bình Định) như: Trao tặng xe đạp (Mỗi xe trij giá 1.500.000đ) cùng các phần quà (gồm cặp sách, tập trắng, bình nước, dụng cụ học tập, khăn lông, áo mưa, bánh). Xây dựng 1 thư viện chuẩn Quốc gia tại Tỉnh Bình Định.

HB Acoustic hân hạnh tiếp tục tài trợ Caravan thiện nguyện 2030 lần thứ 15

Song song hoạt động thiện nguyện, Caravan thiện nguyện 2030 lần thứ 15 bao gồm nhiều chương trình khám phá tìm hiểu con người, văn hóa, tham quan các danh lam thắng cảnh, các địa danh nổi tiếng ở các địa phương Đoàn đi qua. Trong chương trình cũng diễn ra các hoạt động thể thao, nghệ thuật nhằm gia tăng kết nối tình thân của các thành viên Đoàn.