HB Acoustic đạt danh hiệu “Thương hiệu tín nhiệm – Sản phẩm được khuyên dùng 2019”

HB Acoustic đạt danh hiệu “Thương hiệu tín nhiệm – Sản phẩm được khuyên dùng 2019”

Ngày 04/01/2020, tại chương trình truyền thông, khảo sát và tôn vinh: " Thương hiệu tín nhiệm - Sản phẩm được khuyên dùng - Nhà lãnh đạo xuất sắc thời hội nhập" lần VII năm 2019 tại Nhà Hát Bến Thành, HB Acoustic vinh dự được tôn vinh với danh hiệu " Thương hiệu tín nhiệm - Sản phẩm được khuyên dùng năm 2019".

HB Acoustic đạt danh hiệu “Thương hiệu tín nhiệm – Sản phẩm được khuyên dùng 2019”

 

Chương trình không chỉ nhằm mục đích tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động: " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Bộ chính trị và thực hiện Chỉ thị số 31/1999/CT - TTG của Thủ Tướng Chính Phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả, mà còn là hoạt động biểu dương, tôn vinh kịp thời những thương hiệu có quá trình phát triển bền vững, những sản phẩm có chất lượng tốt được người tiêu dùng tín nhiệm. Bên cạnh đó chương trình còn biểu dương những gương doanh nhân có Tâm- Tài- Trí- Dũng, những người tiên phong trong việc phát triển, sản xuất kinh doanh, là động lực quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường.

 

HB Acoustic đạt danh hiệu “Thương hiệu tín nhiệm – Sản phẩm được khuyên dùng 2019”

 

Chương trình do Doanh nhân đất Việt, Trung tâm chống hàng giả phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Hội chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu TP. Hà Nội.