Nhà thờ chánh tòa Phú Cường – Bình Dương

Nhà thờ chánh tòa Phú Cường – Bình Dương

- Thiết kế và thi công trang âm điều chỉnh tiếng vang
- Đo tiếng vang RT60

 

Nhà thờ chánh tòa Phú Cường – Bình Dương

Nhà thờ chánh tòa Phú Cường – Bình Dương

Nhà thờ chánh tòa Phú Cường – Bình Dương