ENVY BAR CLUB - Q.1, Tp. HCM

ENVY BAR CLUB - Q.1, Tp. HCM

- Thiết kế thi công điều chỉnh trang âm cho Bar Club

- Đo tiếng vang RT60

 

ENVY BAR CLUB

ENVY BAR CLUB - Q.1, Tp. HCM

ENVY BAR CLUB

ENVY BAR CLUB