ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH HẬU GIANG

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH HẬU GIANG

- Thiết kế thi công trang âm 2 trường quay 250 & 50 chỗ  và 3 phòng tọa đàm

- Đo tiếng vang RT60

 

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH HẬU GIANG

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH HẬU GIANG

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH HẬU GIANG

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH HẬU GIANG